Курсова работа по информатика
5 стр.

Курсова работа по информатика

Задача 35. Месечните приходи от реализирани услуги в автосервиз "Майстора" се изчисляват въз основа на таблицата в лист "Сервиз" (вж. фиг.2.42.), в която: датата на приемане (А6:А13), регистрационният номер (В6:В13)...
mOn
13 0