Статистически методи за управление на качеството
5 стр.

Статистически методи за управление на качеството.

Статистически методи за управление на качеството.Проверка на хипотезата за нормален закон на разпределение при малки извадки (W-критерий). Протоколът е по изпитване и надеждност в електротехниката ( ИНЕТ ).
legolas
11 1