Индивидуално задание по производствен мениджмънт
11 стр.

Индивидуално задание по производствен мениджмънт

Производственият мениджмънт е процес на организиране, планиране, ръководене и контролиране на дейностите, свързани с производството на продукти чрез преобразуване на входните ресурси в изходен продукт и получаване на резултати.
lubega
53 2
Индивидуално - конкретното и философски - обобщеното в поезията на Ботев
9 стр.

Индивидуално - конкретното и философски - обобщеното в поезията на Ботев

Основоположникът на философията на живота, призваният да открие истината Фридрих Ницше в един от неподражаемите си афоризми постулира, че "В човека са съединението и творението, и творецът, хаосът, изобилието, но и ваятелят."
messi
1 0
Количествени методи и модели Индивидуално задание 53 Задачи 31 и 84
7 стр.

Количествени методи и модели. Индивидуално задание № 53. Задачи: 3.1 и 8.4

Разполагаме с годишните суми на приходите от данъка върху печалбата на търговските дружества в бюджета на една община през периода 1999-2006 г...
mOn
125 18
Индивидуално задание по Количествени методи и модели в бизнеса
7 стр.

Индивидуално задание по Количествени методи и модели в бизнеса

Задача 3.2 Стр. 73 Условие: Получени са квинтилните разпределения на заетите лица по трудов договор в частния и обществения сектор през 2004г. по размера на работната заплата. Данните са следните:
silviQ
25 4