World wide webweb 20
63 стр.

World wide web.web 2.0

World Wide Web има много имена :WWW, Web, W3 и т. н. Някои хора дори смятат, че Web е Интернет. Това обаче, съвсем не е вярно - Web е само една от многото теxнологии. Вярно е обаче, че тази технология стана една от основните...
lubega
0 0
Местоимения Видве местоимения
40 стр.

Местоимения. Видве местоимения

Лексикалното значение на местоименията е твърде общо и неопределено. Тези от тях, които заместват съществителни, прилагателни и числителни имена, изразяват лексикалното значение на думата, вместо която са употребени.
gecata_maina
13 0
Пост-травматично стресово разстройство ПТСР ПТСР симптоми на групата Диагностичните критерии за посттравматично стресово разстройство Фактори влияещи върху настъпването на посттравматично стресово разстройство
36 стр.

Пост-травматично стресово разстройство (ПТСР). ПТСР симптоми на групата. Диагностичните критерии за посттравматично стресово разстройство. Фактори, влияещи върху настъпването на посттравматично стресово разстройство

В литературата са описани реакции на хора, които са страдали от пост-травматично стресово разстройство (ПТСР). Преди това проблемът е бил наричан с много имена – синдром на травмата от изнасилване, реакция на боеви стрес...
cblock
0 0
Електронни памети
35 стр.

Електронни памети

Всяко нещо, което притежава интелект, се нуждае от памет – животните (включително и хората), компютрите, микрокомпютрите. Човешката памет е място в мозъка, където се съхранява информация за имена, лица, събития, дейвствия и т.н на компютъра също му...
dannyboy
1 0
Фамилни имена в град бесарабка
31 стр.

Фамилни имена в град бесарабка

В работата си представям най-разпространените фамилни имена в това селище, използвам работите на най-известните български изследователи, посветени на фамилните имена на българите, а също така...
gecata_maina
3 1