Популационна генетика
25 стр.

Популационна генетика

Популационната генетика изучава явленията наследственост и изменчивост на ниво популация. Тя изследва генетичната структура на популациите и нейните промени под влияние на различните еволюционни фактори...
gecata_maina
29 1
Наследствени болести при човека
71 стр.

Наследствени болести при човека

Мутационна изменчивост е причина за появата на редица наследствени болести и аномалии. Някои от тях са предизвикани от промяна в броя или структурата на хромозомите и може да се определи по кариотипа на болните...
dannyboy
12 1
Изменчивост и наследственост
7 стр.

Изменчивост и наследственост

Изборът на градинския грах като опитен обект е бил много удачен и до голяма степен е предопределил успеха на Мендел. Градинският грах е едногодишно растение, т.е. расте много бързо и за 8-те години на своето изследване...
messi
13 1