Изворът на Белоногата - на границата между лично и народно творчество
7 стр.

"Изворът на Белоногата" - на границата между лично и народно творчество

Сравнение между източниците, които е ползвал Петко Славейков при написването на "Изворът на Белоногата" и фолклоризираните части на произведението...
lubega
69 1
Изворът на белоногата - поема за отстояване на своето като ценност
2 стр.

"Изворът на белоногата" - поема за отстояване на "своето" като ценност

Петко Рачев Славейков издава своята поема „Изворът на белоногата” през 70-те години на XIX век, когато въпреки вече поставените основи на духовно пробуждане у обикновения човек все още липсва вътрешният порив, който би го довел до свободата...
admin
48 4
Изворът на белоногата на Петко Рачов Славейков и особеностите на ритуалите по посвещението
6 стр.

"Изворът на белоногата" на Петко Рачов Славейков и особеностите на ритуалите по посвещението

При търсенето на дълбинните философски и митопоетически пластове в "Изворът на Белоногата" на Петко Р. Славейков почти без изключение се отделя внимание върху връзката на поемата с мита за вграждането.
lubega
22 1
Изворът на Белоногата най-хубавата поема на българската възрожденска литература
3 стр.

"Изворът на Белоногата" – най-хубавата поема на българската възрожденска литература

Поемата "Изворът на Белоногата" на П.Славейков е мост между времето на новите идеи и фолклорното творчество, съхранило мъдростта на миналото. В нея звучат посланията на възрожденската епоха, като се долавят и западноевропейски баладични мотиви.
loli
28 0
Изворът на Белоногата най-хубавата поема на българската възрожденска литература
3 стр.

"Изворът на Белоногата" – най-хубавата поема на българската възрожденска литература

Поемата "Изворът на Белоногата" на П.Славейков е мост между времето на новите идеи и фолклорното творчество, съхранило мъдростта на миналото. В нея звучат посланията на възрожденската епоха, като се долавят и западноевропейски баладични мотиви.
wizzair
60 1
Изворът на белоногата- композиция на поемата
6 стр.

"Изворът на белоногата"- композиция на поемата.

"Изворът на Белоногата" е най-хубавата и напълно завършена поема на Петко Рачов Славейков, появила се сравнително късно във възрожденската литература. За сюжет е взет мотивът от народните песни за любовта на двама млади, неразделни до гроб. В по
ivan40
261 2
Изворът на белоногата- духовната красота на българката разкрита в поемата
3 стр.

"Изворът на белоногата"- духовната красота на българката, разкрита в поемата

Поемата "Изворът на белоногата" е една красива и завладяваща легенда за любовта, предаността и трагичния край. В нея авторът ни разкрива своето виждане, своят идеал за българската жена...
nerven
8 1