Образът на Гергана в Изворът на белоногата
2 стр.

Образът на Гергана в "Изворът на белоногата"

Баладата на Петко Славейков "Изворът на белоногата" е една красива легенда, която разказва за българската девойка Гергана, останала завинаги вярна на любовта и народа си. Поетът избира нея да защити родовите устои на българското и личното достой
ndoe
88 4
Образът на родното според Изворът на Белоногата
2 стр.

Образът на родното според "Изворът на Белоногата"

Поемата "Изворът на Белоногата’’ бележи една от най-високите точки в лириката на Петко Славейков.Творбата е мост между времето на новите идеи и фолклорното творчество,съхранило мъдростта на миналото и родното...
messi
70 2
Изворът на белоногата - поема за отстояване на своето като ценност
2 стр.

"Изворът на белоногата" - поема за отстояване на "своето" като ценност

Петко Рачев Славейков издава своята поема „Изворът на белоногата” през 70-те години на XIX век, когато въпреки вече поставените основи на духовно пробуждане у обикновения човек все още липсва вътрешният порив, който би го довел до свободата...
admin
48 4
Нравствената красота на Гергана в Изворът на белоногата
2 стр.

Нравствената красота на Гергана в "Изворът на белоногата".

Поетичният поглед на П.Р.Славейков в поемата "Изворът на белоногата" е насочен към родовия дух на българина към неговите нравствени "извори",формиращи голямата възрожденска мяра за личното достойнство на човека...
mOn
11 0
Изворът на белоногата
3 стр.

“Изворът на белоногата"

“Изворът на белоногата" е едно от най - хубавите произведения на П.Р. Славейков и единствената негова творба, дошла до нас в завършен вид. В тази поема се чувства най - осезателно благотворното влияние на фолклора. То не се ....
ndoe
13 0
Изворът на белоногата
5 стр.

Изворът на белоногата

"Изворът на Белоногата" е едно от тези български стихотворения, които са създадени през времето на българското възраждане, за да повдигнат духа на хората и да им докажат, че си струва да бъде съхранено българското. В това произведение е утвърден
silviQ
106 1