Гергана - идеал за възрожденска българка
2 стр.

Гергана - идеал за възрожденска българка

“Изворът на белоногата” е може би най-обичаната творба на П.Р.Славейков. Написана в труден и тежък за българския народ период - османското владичество. Поемата е близка до духа на народната песен и същевременно изразява най-пълно настроенията на автора...
ndoe
44 3
Гергана в Изворът на белоногата
2 стр.

Гергана в "Изворът на белоногата"

В "Изворът на белоногата" Славейков е най-близо до поуките от народното творчество. Героите са въведени в свят, в които господства философия, според която светлото и хубавото е съпътствано винаги от зло и прокоба....
ndoe
87 2
Гергана смъртта и липсващият Никола в поемата Изворът на белоногата
4 стр.

Гергана, смъртта и липсващият Никола в поемата "Изворът на белоногата"

Присъствието на три елемента в заглавието на темата предполага анализ на три образа – два видими и един липсващ.видими са образите на Гергана и везира. Образът на момичето се разкрива постепенно,главно чрез портретна характеристика и чрез диалога...
lubega
59 1
Духовната сила и нравствената красота на Гергана в поемата Изворът на белоногата
2 стр.

Духовната сила и нравствената красота на Гергана в поемата „Изворът на белоногата”

Така поемата, която Тончо Жечев нарича „бяла поема за черното време”, се превръща в апотеоз на българката, на земята и народа , родили и отгледали чеда като Гергана...
admin
283 6
Духовната сила и нравствената красота на Гергана от поемата на Славейков Изворът на Белоногата
4 стр.

Духовната сила и нравствената красота на Гергана от поемата на Славейков "’Изворът на Белоногата "’

Още в епиграфа на поемата откриваме конкретност от страна на автора. Той споменава точно географското място на действие, разказвайки ни за "една чешма", наречена на момата от село Бисерча.
lubega
14 1