Изворът на Белоногата
6 стр.

Изворът на Белоногата

При търсенето на дълбинните философски и митопоетически пластове в "Изворът на Белоногата" на Петко Р. Славейков почти без изключение се отделя внимание върху връзката на поемата с мита за вграждането.
ndoe
38 0
Изворът на Белонога- композиция на поемата
6 стр.

"Изворът на Белонога"- композиция на поемата

"Изворът на Белоногата" е най-хубавата и напълно завършена поема на Петко Рачов Славейков, появила се сравнително късно във възрожденската литература. за сюжет е взет мотивът от народните песни за любовта на двама млади, неразделни до гроб....
mOn
73 0
Изворът на белоногата
5 стр.

Изворът на белоногата

"Изворът на Белоногата" е едно от тези български стихотворения, които са създадени през времето на българското възраждане, за да повдигнат духа на хората и да им докажат, че си струва да бъде съхранено българското. В това произведение е утвърден
silviQ
106 1
Изворът на белоногата
5 стр.

Изворът на белоногата

“Изворът на Белоногата” е най-хубавата и напълно завършена поема на П.Р. Славейков. За сюжет е взет мотивът за неразделната до гроб любов между двама млади, често повтарян в народните песни. Покрай него в поемата е вплотено народното поверие за вграждане
Kat
2057 25
Съпоставителен анализ на поемите Изворът на белоногата от Петко Р Славейков и Ралица от Пенчо Славейков
5 стр.

Съпоставителен анализ на поемите "Изворът на белоногата" от Петко Р. Славейков и "Ралица" от Пенчо Славейков

В двете произведения – "Изворът на Белоногата" и "Ралица" – и бащата Петко Р. Славейков, и синът му Пенчо Славейков, рисуват идеала на българския народ за жена...
dannyboy
9 0
Изворът на Белоногата най-хубавата поема на българската възрожденска литература
3 стр.

"Изворът на Белоногата" – най-хубавата поема на българската възрожденска литература

Поемата "Изворът на Белоногата" на П.Славейков е мост между времето на новите идеи и фолклорното творчество, съхранило мъдростта на миналото. В нея звучат посланията на възрожденската епоха, като се долавят и западноевропейски баладични мотиви.
wizzair
60 1