Роля на растенията в природата и значението им за човека
11 стр.

Роля на растенията в природата и значението им за човека

Естественият растителен свят на земята е разнобразен, и той се допълва от много отглеждани от човека културни растения. Растенията са първо звено в хранителната верига и основна част от екосистемата...
lubega
23 2
Бразилия- Чудеса на природата между Андите и Атлантика
42 стр.

Бразилия- Чудеса на природата между Андите и Атлантика

Името и се свързва с португалската дума brasa (жар). Първите португалци нарекли червения цвят на палисандровото дърво brasil. Те подозирали значението на тази суровина, с износа на която колонианата власт можела да печели много.
gabi897688
19 0
Рила и Пирин най-високите български планини
3 стр.

Рила и Пирин – най-високите български планини

Запознаване на учениците с географското положение и най-характерното от природата,трудовата дейност на хората и селищата в най-високите български планини.Разкриване значението на природните дадености на планините за развитието на стопанската дейност на хо
denitsa1
34 6
Значение възможности и переспективи за развитие на туризма в област Смолян
72 стр.

Значение, възможности и переспективи за развитие на туризма в област Смолян

Целта на настоящата дипломна работа е да установи значението на туризма, възможностите и переспективите съобразно туристическите ресурси в област Смолян...
messi
15 1
Просвещение е изходът на човека от непълнолетието което той сам си е причинил
2 стр.

"Просвещение е изходът на човека от непълнолетието, което той сам си е причинил."

Чрез тази мисъл на немския философ Имануел Кант се представя истинската същност на понятието "просвещение", как то се приема от човека и какво всъщност е значението му за него...
ndoe
53 2