Природозащитен статус на земноводни и влечуги
22 стр.

Природозащитен статус на земноводни и влечуги

През последните четири века от лицето на Земята безвъзвратно са изчезнали повече от 230 вида риби, земноводни и влечуги, около 130 вида птици, близо 70 вида бозайници,някои от които много едри...
ivan40
3 0