Здравно възпитание и здравословен начин на живот
20 стр.

Здравно възпитание и здравословен начин на живот

Здравето е основната жизнена потребност на човека, но в съвременната епоха тази потребност придобива облика на рязко нарастваща ценност както от медицинска, така и от социална, икономическа, етическа, правна, политическа и международна гледна точка ....
daniche90
23 0