Влакче - Конструиране и технологии
10 стр.

„Влакче” - Конструиране и технологии

• Пред всяко дете има различни картинки с превозни средства. Пускам на CD звукове на различни превозни средства, а децата трябва да посочат правилната картинка, която отговаря на съответния звук, след което назовават кое е превозното средство
messi
0 0
План-конспект на логопедично занятие във втори етап по автоматизация на звук С
4 стр.

План-конспект на логопедично занятие във втори етап по автоматизация на звук "С"

Описание на случая: сигматизъм. Име на детето: Виктория. Възраст: 6 години. Цел на занятието: развитие на езикова способност и говорните умения у детето...
ivan40
66 22
Българска фонетика
9 стр.

„Българска фонетика”

Фонетиката е дял на езикознанието, който изучава завуковата страна на езика. Предмет на фонетиката са говорните звукове. Задачите на фонетиката са: да изучи говорния звук като сегментна единица; да изучи суперсегментни единици...
nicky931
9 1
Обща характеристика на частите на речта
26 стр.

Обща характеристика на частите на речта

Само съществителните нарицателни имена от м. р. ед. ч., които завършват на съгласен звук и се намират след числително бройно или наречия за количество (колко, толкова, няколко), имат освен обикновената форма за множествено число и друга....
ndoe
3 0
Правила за писане
10 стр.

Правила за писане

Гласните звукове са широки и тесни. Широките гласни се изговарят с широк отвор на устата, а тесните гласни с тесен отвор. Образуват се двойките гласни. Гласния звук в неударена сричка проверяваме чрез сродна дума, в която той е под ударение...
messi
15 0