Разчет и проектиране на звукова система
81 стр.

Разчет и проектиране на звукова система

В тракта на звуков съпровод на телевизията, радиотелефонни връзки, звукозапис, масово радиообслужване, звукоусилване и други, първото звено е акустиката. Трактът започва с източник на звукови колебания...
nerven
0 0
Думата като предмет на лексикологията Отношение между звуков състав и значение Лексикално значение Полисемия
21 стр.

Думата като предмет на лексикологията. Отношение между звуков състав и значение. Лексикално значение. Полисемия

По своя обект на изследване и по задачите, които решава лексикологията е тясно свързана с етимологията, фразеологията и лексикографията....
ndoe
45 1
Лексикология
2 стр.

Лексикология

Тема 9. Синоними. Признаци за определя-не на синонимите. Според Радослав Мутафчиев синонимите са думи от една и съща част на речта с раз-личен звуков състав, но посочват различни страни на едно и също общо понятие и задоволяват известни....
gecata_maina
12 0
Обучение на деца със слухови нарушения
13 стр.

Обучение на деца със слухови нарушения

Групата на децата и учениците със слухови нарушения е разнородна. Сред тях само малък брой са лишени от слух. Някои от тях са в състояние да възприемат много силни звуци на природата, силен звуков сигнал на улицата....
ndoe
15 3