ОБУЧАВАЩА ПРОГРАМА ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ИНТЕРНЕТ
85 стр.

ОБУЧАВАЩА ПРОГРАМА ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ИНТЕРНЕТ

В средата на персоналните компютри това най – често са специално разработени за целта звукови контролери (карти).
rusev02
15 1
Разчет и проектиране на звукова система
81 стр.

Разчет и проектиране на звукова система

В тракта на звуков съпровод на телевизията, радиотелефонни връзки, звукозапис, масово радиообслужване, звукоусилване и други, първото звено е акустиката. Трактът започва с източник на звукови колебания...
nerven
0 0
Проектиране с използване на FPGA устройства
16 стр.

Проектиране с използване на FPGA устройства

Oбработката на цифрови сигнали се отличава от другите области в компютърните науки по вида на данните, които се използват – сигналите. В повечето случаи това са сензорни данни от реалния свят – сеизмични вибрации, визуални образи, звукови вълн
daniche90
0 0