Националното измерение на страданието в Заточеници от Яворов
1 стр.

Националното измерение на страданието в "Заточеници" от Яворов

Страданието на човека е основна тема в творбата. Свобода, родина и борба са исторически идеали, вписващи се в битието на всеки народ. Доминира националната идея, духовният облик и уникалната историческа съдба ...
silviQ
4 2
Пейо Яворов и quotЗаточенициquot
3 стр.

Пейо Яворов и "Заточеници"

Творчество - могат да се откроят два периода: реалистичен – характеризира се с явна връзка с традицията, главно по отношение на тематиката. Ранната Яворова лирика черпи своето вдъхновение от съвременната му действителност.....
ndoe
11 0