Добри практики за интегрирани грижи
11 стр.

Добри практики за интегрирани грижи

Застаряването на населението и увеличената продължителност на живота в световен мащаб и разходите за лечение на пациенти с хронични заболявания с комплексни нужди пораждат необходимостта от преструктуриране на здравните системи...
gecata_maina
0 1
Специални сестрински грижи при пациенти с психични промени при стареене
13 стр.

Специални сестрински грижи при пациенти с психични промени при стареене

Застаряването на нацията е важен демографски фактор, водещ до увеличаване броя на възрастните хора. Това е проблем не само за нашата страна, но и за редица други европейски страни. Възрастните хора се оформят като специфична група...
admin
26 1