История на икономиката
63 стр.

История на икономиката

Историята на стопанското развитие на човешкото общество е основна част от Общата човешка история. Тя разглежда конкретно развитието на стопанството и стопанските отношения от тяхното зараждане на планетата до Най-новото време...
messi
0 0
Зараждане и развитие на понятието число и системите за смятане
35 стр.

Зараждане и развитие на понятието число и системите за смятане

Поява на числата едно, две, три и четри. Историята на на математиката за периода на нейното зараждане е практически неделима от общата история на човечеството...
loli
2 1
Историческо зараждане и развитие на пейзажа в изобразителното изкуство
34 стр. очаква одобрение

Историческо зараждане и развитие на пейзажа в изобразителното изкуство

Изкуството е продукт на човешката дейност и на общественото развитие. Изкуството е философска категория и е обект за изучаване от естетиката – науката за същността и възприемането на красивото
messi
0 0
Зараждане и развитие на анционерните дружества през различните епохи
32 стр.

Зараждане и развитие на анционерните дружества през различните епохи

Още в Античността можем да открием генезисът на акционерното дружество. В древността Римското право дава юридическата основа на този институт. Тласък в тази насока е едиктът на император Каракала ...
dannyboy
0 0
Начало на българското възраждане
32 стр.

Начало на българското възраждане

Зараждане на национално-освободителната идеология Българското възраждане е една от най-динамичните епохи в нашата история, осъществила прехода от средните векове към Новото време. Това е епоха на интензивни промени във всички области на българския живот.
ndoe
21 2
Етнологията като наука
31 стр.

Етнологията като наука

Що е етноложко познание? Интересът към другия и другостта. Колониализъм, расизъм, етноцентризъм. Терминът ethnos. Зараждане и институционализиране на науките за човека. Връзки на етнологията с други науки. Етнография, етнология, антропология...
loli
16 3
Зараждане на Българското национално-освободително движение 50-60-те г на XIX в
28 стр.

Зараждане на Българското национално-освободително движение (50-60-те г. на XIX в.)

През XVIII в. и първата половина на XIX в. политическата активност на българите се изразява в участието им в Aвстро-турски и Руско-турски войни, във въстанията на балканските народи на страната на неприятелите на Османската империя...
cblock
0 0
Зараждане на българското национално-освободително движение 50-60-те г на XIX в
28 стр.

Зараждане на българското национално-освободително движение ( 50-60-те г. на XIX в.)

През ХVІІІ в. и първ. пол. на ХІХв политическата активност на българите се изразява в участието им в австро-турски и руско-турски войни, във въстанията на балканските народи на страната на неприятелите на Осм. империя...
Luni4ka
3 0