Иновационна политика на хазартните игри в България
11 стр.

Иновационна политика на хазартните игри в България

Иновационният процес е процес на създаване и разпространение на иновации, т.е. той е съвкупност от последователни и логически свързани дейности и задачи, които трябва да бъдат изпълнени от момента на зараждане на идеята за иновация...
mOn
3 2