Замърсяване на почвите в България с тежки метали и металоиди
18 стр.

Замърсяване на почвите в България с тежки метали и металоиди

Замърсяването на почвата е процес на натрупване на вредни вещества от естествен и/или антропогенен източник, чието поведение и концентрации причиняват увреждане на почвените функции, независимо дали се превишават действащите в страната норми....
mOn
12 2
Замърсяване и ерозия на почвите
1 стр.

Замърсяване и ерозия на почвите

Почвата е основен фактор на външната среда, поради което въпросът за опазването на нейната чистота е важен химичен проблем. Най- голямо хигиенно значение имат повърхностните слоеве, които са достъпни за попадане на различни замърсители...
messi
0 0
Курсова работа Екологична оценка на България
15 стр.

Курсова работа Екологична оценка на България

Съвременната екологична политика обхваща седем ключови области: замърсяване на въздуха, рециклиране на отпадъци, управление на ресурси, защита на почвите, градска екология, разумна употреба на пестициди и морска екология...
the_magicer
0 2