Токсичност на пестицидите за растенията фитотоксичност и топлокръвните организми Възможности за използване на антидотна терапия комплексни мерки за възстановяването на токсично засегнатите организми
3 стр.

Токсичност на пестицидите за растенията /фитотоксичност/ и топлокръвните организми. Възможности за използване на антидотна терапия – комплексни мерки за възстановяването на токсично засегнатите организми

Замърсяване на околната среда с пестициди се дължи на бавното разлагане на тези вещества в природата и натрупването им в растения,животни и човека.Често при разлагането на пестицидите в почвата се получават междинни продукти с по-голяма отровност...
mOn
8 0
Замърсяване на водата и почвата
17 стр.

Замърсяване на водата и почвата

Замърсяването на почвата е в резултат от разрушаването на тънкия слой от здрава и плодородна почва покриващ земната повърхност. Факт е че повечето от храната по целия свят се произвежда чрез използването на почвата...
cblock
317 2
Източници на замърсяване на река дунав и грРусе
5 стр.

Източници на замърсяване на река дунав и гр.Русе

Почвата е повърхностен рохкав изветрен пласт на земната кора, със сложен състав и структура. Той притежава свойство плодородие.Почвеното плодородие е резултат от едновременното протичане на две големи групи от процеси: изветряне и почвообразуване...
loli
4 0
Замърсяване на почвата с тежки метали
9 стр.

Замърсяване на почвата с тежки метали

Есенциални тежки метали – такива са медта /Cu/, молибдена, цинкът/Zn/, кобалта/Co/. Наричат се още микроелементи и когато говорим за замърсяване на почвата с тези елементи имаме предвид тяхното натрупване в големи количества
loli
7 1
Замърсяване на атмосферата с вредни газове - азотни оксиди
26 стр.

Замърсяване на атмосферата с вредни газове - азотни оксиди

Азотът съставлява 78% от атмосферния въздух. Той се съдържа в газообразно състояние и е сравнително инертен. Азотът се поглъща от растенията, почвата и водата, превръщайки се в азотосъдържащи съединения.
petqtasheva88
152 3
Почвени проблеми Източници видове и форми на замърсяване на почвата
20 стр.

Почвени проблеми. Източници, видове и форми на замърсяване на почвата

Сушата заема около една трета от земната повърхност. Земите за селскостопански цели и особено обработваемите са много малка част от сушата. В България (обща площ 11 млн.ha) обработваемата земя е само около 4,65 млн.ha....
ivan40
45 4
Замърсяване на почвите с тежки метали
7 стр.

Замърсяване на почвите с тежки метали

Почвата е най-повърхностния слой на литосферата. При неправилна експлотация почвата безвъзвратно се унищожава. Поради фкта, че тук протичат най-разнообразни физични, химични и биологични процеси...
nezabravima
4 1