Замърсяване на атмосферата с вредни газове - азотни оксиди
26 стр.

Замърсяване на атмосферата с вредни газове - азотни оксиди

Азотът съставлява 78% от атмосферния въздух. Той се съдържа в газообразно състояние и е сравнително инертен. Азотът се поглъща от растенията, почвата и водата, превръщайки се в азотосъдържащи съединения.
petqtasheva88
152 3
Замърсяване на въздуха
11 стр.

Замърсяване на въздуха

Замърсяването на въздуха представлява внасянето на нови, нехарактерни за атмосферния въздух химични, механични или биологични вещества, както и промяната на тяхната средногодишна концентрация. Тези вещества нанасят вреди на живите...
emoto_92
6 0
Измерване замърсяването на въздуха и методи за пречистване
2 стр.

Измерване замърсяването на въздуха и методи за пречистване

За замърсяване на атмосферния въздух се считат тези вещества, които прибавени в достатъчно количество в атмосферата предизвикват измерим ефект върху човека, животните и растителността.
ndoe
4 0
Замърсяване на въздуха Лукойл Нефтохим Бургас
15 стр.

Замърсяване на въздуха. Лукойл Нефтохим Бургас

Управлението на качеството на атмосферния въздух в големите градове е основен момент в политиката на ес и е залегнало в рамковата директива 1996/62/ес и директива 1999/30/ec за качеството на атмосферния въздух като цяло...
emoto_92
19 2
Индустриална и екологична сигурност
3 стр.

Индустриална и екологична сигурност

Замърсяването на атмосферния въздух е постъпването в него на вредни вещества, които могат да влияят в/у състоянието на ОС и здравето на населението. Замърсяването може да е естествено или изкуствено. Източниците на замърсяване също са 2 вида...
admin
7 1