ЗМДТ Същност обекти на облагане цели размер на данъчно облагане в частност за Община Панагюрище
30 стр.

ЗМДТ – Същност, обекти на облагане, цели, размер на данъчно облагане в частност за Община Панагюрище

Всяка добре развита икономически силна държава има конституционно и законодателно дело, които регламентират както правата, така и задълженията на поданиците и...
dannyboy
0 0
Компютърни престъпления
24 стр.

Компютърни престъпления

Право на интелектуална собственост, поява и историческо развитие на компютърната престъпност, първи опити за определяне на компютърното престъпление, Фактори и основни етапи на законодателно уреждане на компютърните престъпления.
cblock
4 0
Допълнително пенсионно осигуряване
7 стр.

Допълнително пенсионно осигуряване

Допълнително пенсионно осигуряване В икономически развитите страни на Европа социалното осигуряване възниква като система и макар и с големи трудности заради съпротивата на работодателите, а понякога и на властите, започват законодателно да се формира..
lubega
0 0
ОСОБЕНОСТИ ХАРАКТЕРНИ ПРИМЕРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ И КРИЗИ ПРИ ПРОЦЕДУРАТА НА СЪВМЕСТНО РЕШЕНИЕ В ЕС
18 стр.

ОСОБЕНОСТИ, ХАРАКТЕРНИ ПРИМЕРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ И КРИЗИ ПРИ ПРОЦЕДУРАТА НА „СЪВМЕСТНО РЕШЕНИЕ” В ЕС

Европейската комисия (ЕК) изготвя законодателно предложение по собствена инициатива, по искане на други институции на Европейския съюз (ЕС), по искане на държави или вследствие на гражданска инициатива .
messi
1 0