Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2008 - 2013
11 стр.

Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2008 - 2013

Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма е документ, който разработва стратегически цели, приоритети, специфични цели, задачи, дейности и проекти, чиято успешна реализация ще доведе до развитие и управление на туристическите дейности...
gecata_maina
0 0
Стопанска история - теми
10 стр.

Стопанска история - теми

Начало и развитие на стопанската история като наука. Предмет, методи и задачи. Стопанство и феодални отношения в Европа и Азия през средните векове. Българското стопанство и феодалните отношения през Средновековието...
gecata_maina
11 0
Политика на национална сигурност
15 стр.

Политика на национална сигурност

Политиката на сигурност формулира преди всичко основните възгледи, цели, задачи и програми за осигуряване на върховните обществени и държавни интереси във всички техни аспекти, включително областта на военната сигурност...
gecata_maina
0 0
Психология на развитието на възрастите
41 стр.

Психология на развитието на възрастите

Промяна на възгледите за човешкото развитие (културно-исторически и научни предпоставки). Възникване и утвърждаване на психологията на развитието през цялата продължителност на живота. Предмет и задачи...
dannyboy
4 0