1Дидактиката на родинознанието и природознанието като педагогическа наука предмет и задачи връзка с другите науки
33 стр.

1. Дидактиката на родинознанието и природознанието като педагогическа наука – предмет и задачи, връзка с другите науки

Дидактиката на РЗ и ПЗ се отнася към системата на педагогическите науки. Тя е една от частните дидактики, която има за задача не само да конкретизира общите дидактически закономерности, но и да допринесе за тяхното обобщаване и допълване...
messi
85 4
Определение основни задачи и предмет на епидемиологията
8 стр.

Определение, основни задачи и предмет на епидемиологията

Основен проблем на епидемиологията е изучаването на различието на случаите по отношение на техните признаци и експозиции, и тяхната връзка с определени социално значими показатели – заболяемост, смъртност, инвалидност.
dannyboy
84 4