Методи на научното познание в обучнието по математика
2 стр.

Методи на научното познание в обучнието по математика

Познание, многоцифрените числа, събиране и изваждане, моделиране, математически понятия, твърдения, задачи, изучаване на числата от 0 до 20, от 20 до 100, таблично умножение и деление...
mOn
30 0
Планиране на процесите
20 стр.

Планиране на процесите

В многопроцесните операционни системи една от най-важните задачи е за планиране на ресурсите. Обикновено, в даден момент заявките от процесите за използване на един ресурс са много повече отколкото самия ресурс може да поеме...
nerven
0 0
Разработени теми по quotИкономически анализquot за гимназии
23 стр.

Разработени теми по "Икономически анализ" за гимназии

Същност, значение и задачи на икономическия анализ. Обхват, предмет и източници на информация – вътрешни и външни. Видове анализ – предварителен, текущ и последващ...
cblock
0 0
Пищови по стокознание
15 стр.

Пищови по стокознание

Стокознанието възниква при установяване на пазарната икономика и решава задачи по отношение на качеството и конкурентноспособността на готовата продукция, от проектиране, производство, потребление. изучават се суровини, материали и готова продукция...
cblock
28 1