Методологични основи на инженерните изследвания
19 стр.

Методологични основи на инженерните изследвания

Съвременните електронни устройства представляват сложни многофакторни системи. Основните задачи на техния анализ (изследване, изпитване и сравняване) и синтез (оптимизиране и прогнозиране)...
dannyboy
10 1
ЕЛИН ПЕЛИН - ЗЕМЯ
4 стр.

ЕЛИН ПЕЛИН - " ЗЕМЯ "

ТЕМА : Проблемът за разрушаването на човешкия свят чрез алгоритъм за анализ на текст ІІ.ЦЕЛИ НА УРОКА : ЗАДАЧИ : 1. За споделяне на непосредствени впечатления, чувства и настроения, размисли, породени от първия
mOn
1204 16
Анализ на производителността на труда и работната заплата
9 стр.

Анализ на производителността на труда и работната заплата

I Увод 1.Обхват на задачи на анализ на производителността на труда 2.Обхват на задачи на анализа на работната задача II Изложение 1.Анализ на равнището на производителността на труда 2.Анализ на изменението на производителността на труда ...
nezabravima
3 0
Операции по защита на населението от бедствия аварии и катастрофи
20 стр.

Операции по защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи

Анализ на възможните бедствия, аварии и катастрофи и последствията от тях. Изводи от вероятната обстановка и основни задачи произтичащи от нея: Организация на защитата на населението и националното стопанство при критични ситуации...
emoto_92
8 0
Двойнствен-симплекс методАнализ на задачата на линейното оптимиране
9 стр.

Двойнствен-симплекс метод.Анализ на задачата на линейното оптимиране

Добра курсова работа с отлична оценка. Двойственият симплекс метод е разработен от Лемке през 1954 г. зарешаване на линейни задачи, при които се налага добавяне на новиограничения, след като преди това е било намерено оптимално решение.
donio
0 0