Предмет и задачи на психопатологията Основни понятия Научни направленияРазлики между психопатология и психиатрия
369 стр.

Предмет и задачи на психопатологията. Основни понятия. Научни направления.Разлики между психопатология и психиатрия:

Предмет и задачи на психопатологията. Основни понятия. Научни направления.Разлики между психопатология и психиатрия:
paremtal729
0 0
Логика - учебно помагало за средни училища
288 стр.

Логика - учебно помагало за средни училища

Помагало е предназначено за средното училище. Може да се ползва от учители и ученици.Тук са поместени решаване и формулиране на логически задачи. В него има логическите задачи, които ще бъдат давани на матурата по философия.
ndoe
37 9
Компютърни информационна система
157 стр.

Компютърни информационна система

Web базирана система с база данни за реклама и търговско обслужване на фирма за производство на сензори и на нейна дилърска фирма в България. Увод Предмет, цел и задачи на дипломната работа Представяне на проекта Интернет сайтът е наистина мощно оръжие...
mOn
10 0