Пресмятане привидната поглъщаща способност на слънчеви колектори
25 стр.

Пресмятане привидната поглъщаща способност на слънчеви колектори

Нашето съвременно промишлено общество изразходва големи количества енергия, за да направи нашия всекидневен живот по- спокоен, производителен и приятен. Всички ние използваме енергия ежедневно - за топлина и светлина...
cblock
1 0
Закони и наредби за опазване на околната среда
25 стр.

Закони и наредби за опазване на околната среда

Околната среда е средата, в която живеем. От околната среда зависи нашето здраве и начина ни на живот.Човекът трябва да се грижи за околната среда и да не я замърсява, защото това може да доведе до фатален край на човешкия род....
aronn
0 0
Педагогиката и психологията като науки Основни понятия Интегративни тенденции
25 стр.

Педагогиката и психологията като науки. Основни понятия. Интегративни тенденции.

Психологиите изучават човека и човешкия живот. Човекът представлява нещо, затворено в себе си, но заедно с това той е отворен към средата. Човек трябва да се уравновесява в обективните условия на живота си...
loli
10 6
Закони и наредби за опазване на околната среда
25 стр.

Закони и наредби за опазване на околната среда

Околната среда е средата, в която живеем. От околната среда зависи нашето здраве и начина ни на живот.Човекът трябва да се грижи за околната среда и да не я замърсява, защото това може да доведе до фатален край на човешкия род....
rusev02
0 1
Многообразие и значение на червеите
25 стр.

Многообразие и значение на червеите

Включва разпространението и начина на живот, характеристика и различни представители към трите типа, както и цикъла на развитие на ендопаразитите - детски глист, чернодробен метил и свинска и кучешка тения...
lubega
149 5