Педагогиката и психологията като науки Основни понятия Интегративни тенденции
25 стр.

Педагогиката и психологията като науки. Основни понятия. Интегративни тенденции.

Психологиите изучават човека и човешкия живот. Човекът представлява нещо, затворено в себе си, но заедно с това той е отворен към средата. Човек трябва да се уравновесява в обективните условия на живота си...
loli
10 4
Определяне на пазара и размера на продажбите
24 стр.

Определяне на пазара и размера на продажбите

Либерализацията на икономическия живот в нашата страна доведе до появата на десетки хиляди фирми, които продължават да се увеличават. Характерно обаче е, че в повечето случаи основателите на т.нар. частни фирми...
ivan40
0 0
Иван Вазов
24 стр.

Иван Вазов

Иван Минчев Вазов е роден на 27.06.1850 г. в гр. Сопот. Учи в родния си град, в Калофер и в Пловдив. Живее за кратко в Румъния, където срещата с хъшовете насочва младия поет към патриотично-граждански теми, на които остава верен цял живот....
ndoe
4 0
Формиране на новата идентичност Нужда от нови политически институции
24 стр.

Формиране на новата идентичност. Нужда от нови политически институции

Безспорно една нова цивилизация си пробива път в нашия всекидневен живот. Това носи промени на всички нива на нашето съществуване. Промени в политиката, в обществото, в икономиката, в търговията, в приоритетите...
gecata_maina
0 0