татистика за отглеждането на телета за угояване производството на краве мляко и неговият относителен дял в ХВП в България за периода 2000-2005г
25 стр.

татистика за отглеждането на телета за угояване, производството на краве мляко и неговият относителен дял в ХВП в България за периода 2000-2005г.

Към 1-ви ноември 2000 година в 5% от професионалните животновъдни стопанства се отглеждат по-малко от една четвърт от животните. Преработката на получените продукти (мляко и месо) във фермите се среща почти навсякъде и заема...
nerven
2 0
Животновъдни технологии
4 стр.

Животновъдни технологии

ЖИВОТНОВЪДНИ ТЕХНОЛОГИИ В зайцевъдството за основното разплодно стадо се предвижда 1 мъжки заек на 8-10 женски В коя тор е най висок % на сухото вещество кокошки В коя тор се съдържа най-много азот кокошки До колко кг дребните преживни се считат з
mar4elaaa
0 4