Желязо-въглеродна диаграма
4 стр.

Желязо-въглеродна диаграма

Цел: 1.Запознаване с фазовите и структурните промени с желязо въглеродните сплави пр нагряване и респективно при охлаждане. 2.Запознаване с влиянието на въглеродното съдържание върху свойствата на желязо-въглеродните сплави.
dannyboy
132 7
Топлоустойчиви стомани и сплави на основата на желязо и никел
8 стр.

Топлоустойчиви стомани и сплави на основата на желязо и никел

Този елемент се прилага като аустенито -образуваща добавка за частична замяна на никела с манган, а така също за увеличаване устойчивостта на аустенита, за сметка на повишеното усвояване от твърдия разтвор на азот....
admin
41 0
Влияние на постоянните примеси на структурата и свойствата на желязо-въглеродните сплави
4 стр.

Влияние на постоянните примеси на структурата и свойствата на желязо-въглеродните сплави.

Постоянни примеси са тези хим.елементи, които попадат в стоманите при тяхния металургичен добив. Източниците на тяхното доставяне са: рудата, атмосферата, горивото, влагата, различни добавки и др
aronn
22 0
Тежки метали и околна среда
7 стр.

Тежки метали и околна среда

Като тежки метали се обозначават тези,които имат плътност по висока от 5 г.см.най-важните от тях са желязо, мед, цинк, хром, никел, кадмий, олово, талий и живак. Обикновено тези елементи и техните съединения присъстват в биосферата само в следи и в...
ivan40
36 2