Образът на Лазар в Железния светилник на Димитър Талев
2 стр.

Образът на Лазар в "Железния светилник" на Димитър Талев

Близкият приятел на Д. Талев, другото голямо име в българската историческа проза – Емилиян Станев нарича Д. Талев "последния възрожденец" – заради дълбоката и непосредствена връзка на вътрешния живот на Талев с битието на народа и родината. Сам
messi
14 1
Димитър Талев-Образна система в железния светилник
2 стр.

Димитър Талев-Образна система в железния светилник

Когато четем "Железният светилник" или някой друг роман от тетралогията на Димитър Талев, се потапяме в атмосферата на една от най-интересните епохи на Българската история - Възраждането. Интигуващо и със завидни майсторство писателят успява чре
admin
16 1
Железния светилник роман за историческата съдба на народа и неговата характерология
2 стр.

„Железния светилник” роман за историческата съдба на народа и неговата характерология

Отражение на тези процеси намираме в семейния живот на Глаушеви. Духът на патриархалната традиция с нейните установени норми на живот Талев пресъздава чрез образите на героите си...
admin
13 0
Образът на Султана
1 стр.

Образът на Султана

В романа „Железния светилник” типичния и разгледан образ на майка е Султана - силна, властна, решителна, но в същото време нежна и грижовна пазителка на дома. Именно този неин характер крепи семейство Гаушеви в Талевия роман....
ndoe
21 3