Анализ и оценка на деловата етика и култура в средата в която работя
15 стр.

Анализ и оценка на деловата етика и култура в средата, в която работя

Терминът етика има гръцки произход означава нрав, обичай, характер. Етиката е хуманитарна наука, в основата и е заложен философския подход. Тя е философска наука...
ndoe
5 2