Лекция по етика
5 стр.

Лекция по етика

Етика, понятието възниква от гръцки "ethos" – навик, обичай. Една от най-древните теоретични дисциплинини, обект на изучаване на която е моралът. Наука за нормите на поведение и за същността, възникването и развитието на морала...
emoto_92
3 1
Другият и отговорността в етиката на Еманюел Левинас
13 стр.

Другият и отговорността в етиката на Еманюел Левинас

Еманюел Левинас задава нова мярка за висотата на човешкото и радикално преобразува първичната понятийна система. За Левинас "етика" не е името на клон на философията или името на дадена дисциплина.
emoto_92
16 0