Педагогическа насоченост и качества профилиращи личността на учителя
11 стр.

Педагогическа насоченост и качества, профилиращи личността на учителя

Учителят може да бъде обект на познание в различни науки-педагодика, психология, етика и други. Успехът във възпитателно-образователния процес зависи в голяма степен от учителя, от неговата личност, дейност, стил на общуване и ръководство....
cblock
4 3
Управленска етика и естетика
12 стр.

Управленска етика и естетика

Понятието "етика" произхожда от гръцки и означава обичай, нрав, характер. При древните етиката е била едно цяло с общата философия и правото. Представлявала е практически нравоучения, преподаващи телесна и психическа хигиена. Етиката е ф
rusev02
0 0