Мотивът за самотата в Майце си от Христо Ботев
3 стр.

Мотивът за самотата в "Майце си" от Христо Ботев

С елегията "Майце си" Ботев поставя началото на гениалното си творчество. Стихотворението е написано в Одеса и излиза през 1867г. във вестник "Гайда", редактиран от Петко Славейков.
admin
26 0
Майце си - анализ
3 стр.

Майце си - анализ

"Майце си" е незряла Ботева творба, която в контекста на литературната му система има стойност на теза, защото съдържа ключови образи, които в рамките на цялото му творчество се....
ndoe
6 0
Майце си
3 стр.

Майце си

"Майце си" е елегична, изповедна творба. Формалният адресат е майката, но реално изказването е насочено повече към самия лирически субект – адресант на обръщението, отколкото към нея. Споделяйки: "Освен теб, мале, никого нямам", аз-ът
messi
4 0
Майце си - елегия за ранно помрачената младост
3 стр.

"Майце си" - елегия за ранно помрачената младост

Елегичният тон на творбата идва от съзнанието на лирическия герой за разбита младост. Аз-ът се отдалечава от родното, от семейството си и това чувство е проникнало дълбоко във вътрешния мир и бавно руши съкровенните му територии..
ndoe
6 0
Любов и ненавист в Ботевата лирика Майце си Христо Ботев
2 стр.

Любов и ненавист в Ботевата лирика" Майце си " – Христо Ботев

" Майце си " една от първите творби на Ботев и първото обнародвано стихотворение. Напечатано е в Славейковия вестник " Гайда " през 1867 година. По – късно се появява отново във вестник " Свобода " и в "Песни и стихотвор
emoto_92
5 0