Основни понятия и определения в електрическите измервания Методи и средства за измерване Структурни схеми Грешки
8 стр.

Основни понятия и определения в електрическите измервания. Методи и средства за измерване. Структурни схеми. Грешки.

Основни понятия и определения в електрическите измервания. Методи и средства за измерване. Структурни схеми. Грешки.
messi
1 0
Изследване ан капацитивни преобразуватели
5 стр.

Изследване ан капацитивни преобразуватели

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ КАТЕДРА Електрически измервания Предмет Измерване на неелектрически величини Специалност ЕЕАТ-А Упражнение № 4 Тема: Изследване ан капацитивни преобразуватели
Simonsita
19 1
Да се проектира уред система за измерване на температура в обхвата от -50С до +400С
13 стр.

Да се проектира уред (система) за измерване на температура в обхвата от -50(С до +400(С

Измерването на температурата е важна част от съвременната метрология и системите за автоматично регулиране и управление. Съвременните температурни измервания и контрол се правят чрез различни методи и уреди, базирани на различни физични принципи ...
ndoe
10 1