Кукувица - Елисавета Багряна
1 стр.

"Кукувица" - Елисавета Багряна

Поезията на Елисавета Багряна е ново, красиво и самородно явление в българската литература. Като освободеност на жената от всякакви вериги, ключове и ключалки нейната поезия творчески осъществява едно стремително втурване в нови простори и по нови...
cblock
37 1
Любов Елисавета Багряна
4 стр.

"Любов" Елисавета Багряна

В любовната лирика на Елисавета Багряна преобладават поривност, стихийност, езическа виталност и най - главно драматизъм, които достигат до читателя чрез множеството въпроси, чийто отговор не може да бъде намерен. Сборникът "Вечната....
ndoe
5 0
Потомка - Елисавета Багряна
2 стр.

"Потомка" - Елисавета Багряна

"Потомка" задълбочава и изяснява проблематиката на борбата срещу догмите и традициите на българското патриархално общество. Стихотворението е изградено по схемата теза – антитеза – синтез. Още заглавието обещава една история за родовата принадле
mOn
45 0