Съчетание между красота добро и зло между вина и прошка в разказа Албена на Йордан Йовков
2 стр.

Съчетание между красота, добро и зло, между вина и прошка в разказа "Албена" на Йордан Йовков

След Иван Вазов и Елин Пелин Йордан Йовков е другият майстор на разказа като жанр в литературата. В своите произведения роденият в Жеравна автор откроява човешкото у човека...
dannyboy
4 0
Бит и душевност на българина в разказите на Елин Пелин
2 стр.

Бит и душевност на българина в разказите на Елин Пелин

В лицето на Елин Пелин българската литература има един от класиците на художествената проза и най-големия творец – реалист на българското село. Той единствен е пресъздал селската действителност изключително правдиво.
admin
52 0
Черните и белите зърна на живота в сборника Манастирската лоза
2 стр.

Черните и белите “зърна” на живота в сборника “Манастирската лоза”

1. Основни теми и сюжети в сборника: Първите разкази от този късен сборник, “Отец Сисой” и “Светите застъпници”, излизат 1909г. в сп. “Слънчоглед”. За известно време Елин Пелин изоставя замисъла си и следващите разкази ...
mOn
77 6
Гераците на Елин Пелин повест за една родова драма
2 стр.

„Гераците” на Елин Пелин – повест за една родова драма

Селянинът в прозата на Елин Пелин пази жив спомена за традиционния ред и морал. Общността е скрепена от култа към труда, от взаимното уважение, от строгия йерархичен ред и традиция, от непосредно-личния, интимен, характер на домашното пространство...
admin
30 2
легендарното в разказите на елин пелин
2 стр.

легендарното в разказите на елин пелин

Българският селянин притежава добродетели ,с които може да се гордее, добродетели за които се пишат разкази, добродетели, превърнали се в легендарни. В разказите си Елин Пелин пише за обикновенния селянин и важната роля, която добродетелите изпълня....
ndoe
1 0