Напаст божия от Елин Пелин
3 стр.

"Напаст божия" от Елин Пелин

Елин Пелиновите разкази предсавляват един художествен опит да се проникне в душевността на българския селянин, в неговите философски възгледи, в представите му за света и човешката съдба. Светът му е свят на българското село, пресъздаден в неговата...
admin
11 0
Нравствените добродетели на народа в разказите на Елин Пелин
1 стр.

Нравствените добродетели на народа в разказите на Елин Пелин

В лицето на Елин Пелин българската литература има един от класиците на художествената проза и най-големия творец и реалист на българското село. Той единствен е пресъздал селската ...
Simonsita
1 0
Йовковите герои - в търсене на хармонията
11 стр.

Йовковите герои - в търсене на хармонията

Ако приемем метафорично, че Елин Пелин прави крачка напред в развоя на българския разказ в сравнение с Вазов, то Йовков по думите на Искра Панова прави крачка встрани – към проблемите на човешкото, към морално-етичните и психологическите драми.
ivan40
1 0
легендарното в разказите на елин пелин
2 стр.

легендарното в разказите на елин пелин

Българският селянин притежава добродетели ,с които може да се гордее, добродетели за които се пишат разкази, добродетели, превърнали се в легендарни. В разказите си Елин Пелин пише за обикновенния селянин и важната роля, която добродетелите изпълня....
ndoe
1 0
Елин Пелин повестта Гераците
11 стр.

Елин Пелин, повестта "Гераците"

Човекът от този свят е цялостен и хармоничен. В него се съчетават различни, дори противоположни качества, които взаимно се уравновесяват и го карат да живее съобразно със законите на здравия смисъл на ежедневието и същевременно в съгласие с нравствените н
aronn
5 0