Елин Пелин - Андрешко
3 стр.

Елин Пелин - "Андрешко"

В лицето на Елин Пелин българската литература има един класик в областта на прозата и най-големия художник реалист на селото. В творчеството му жизнената правда говори чрез думите и действията на героите му – с
admin
9 2
Елин пелин - Занемелите камбани
3 стр.

Елин пелин - "Занемелите камбани"

Светът на елин пелиновите герои е полето, нивите, угарите, стърнищата. Трудът е главната и неизменна характеристика на живота на селянина. Участта му да се бори със земята и взаимоотношенията между хората е неизменна тема в творчеството...
admin
40 2
Елин Пелин - На оня свят
3 стр.

Елин Пелин - "На оня свят"

Разказът изказва идеала на Елин Пелин за обществено и нравствено устройство на земния човешки свят.Непостижимостта на този идеал се внушава чрез специфичното сюжетно решение:"оня свят" представя идеите за ред и справедливост...
ivan40
12 0