По жътва
7 стр.

По жътва

Какво настроение създава началната картина в разказа?Какви изразни средства е използвал ЕПелин?Какво въздействие постига? Още след появата на първия сборник с разкази на Елин Пелин литературната критика посочва най-характерните им особености...
silviQ
29 1
Хармонията в Кумови гости - Елин Пелин
1 стр.

Хармонията в "Кумови гости" - Елин Пелин

В творчеството си Елин Пелин разглежда традиционни битови случки, а героите му са обикновени селски хора. авторът много добре разбира техните радости, тревоги, трепети и вълнения свързани с житейската им съдба....
admin
135 4
Конструктивно технологичен проект за реконструкция и надграждане на ремонтна работилница
77 стр.

Конструктивно технологичен проект за реконструкция и надграждане на ремонтна работилница

Конструктивно технологичен проект за реконструкция и надграждане на ремонтна работилница гр. Елин Пелин, местност: Стопански двор...
silviQ
0 0
Темата за детето в творчеството на Елин Пелин
12 стр.

Темата за детето в творчеството на Елин Пелин

Докато Каралийчев определя в решаваща степен идейно-нравствения модел на българската детска литература, Елин Пелин е, който и тук, както и в белетристиката си за възрастни, пръв отваря нови пътища за преодоляването ...
mOn
7 1