РЕЖИМИ НА РАБОТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ КОНТАКТНИ СЪЕДИНЕНИЯ НАГРЯВАНЕ ЗАВАРЯВАНЕ ЕЛЕКТРОЕРОЗИЯ
29 стр.

РЕЖИМИ НА РАБОТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ КОНТАКТНИ СЪЕДИНЕНИЯ. НАГРЯВАНЕ, ЗАВАРЯВАНЕ, ЕЛЕКТРОЕРОЗИЯ

Контактните повърхности не се преместват една спрямо друга. За работа на контакта е необходимо да бъдат осигурени достатъчни по големина контактна сила и охлаждаща повърхност на контактните тела
ndoe
51 1