Основи на екологията
220 стр.

Основи на екологията

Авторът се представя пред вас с 40 годишен стаж като учен в областта на екологията и с “актива” на над 200 научни публикации, между които 3 монографии /едната на английски език/ и 9 учебници и справочници по екология...
ndoe
20 2
Основи на екологията
218 стр.

Основи на екологията

Авторът се представя пред вас с 40 годишен стаж като учен в областта на екологията и с "актива" на 00 научни публикации, между които 3 монографии /едната на английски език/ и 9 учебници и справочници по екология...
lubega
17 1
Екологията като наука
54 стр.

Екологията като наука

Терминът "екология" е създаден от немския зоолог Е. Хекел, който в трудовете си "Всеобща морфология на организмите" (1866 г.) и "Естествена история на създаването на света" (1868 г.) се е опитал да даде определение за тази но
emoto_92
3 0
Изследване условията на пречистване на води от тежки метали чрез комплексообразуване - ултрафилтрация
41 стр.

Изследване условията на пречистване на води от тежки метали чрез комплексообразуване - ултрафилтрация

Университет “проф. д-р Ас. Златаров”. Факултет по природни науки гр. Бургас. Дипломна работа по специалност: Промишлена екология на тема: Изследване условията на пречистване на води от тежки метали чрез комплексообразуване - ултрафилтрация.
Simonsita
40 2