Екологични проблеми свързани със сметището на гр Варна
12 стр.

Екологични проблеми, свързани със сметището на гр. Варна

Въглен е село в Североизточна България. То се намира в община Аксаково, Област Варна. В близост до селото е и варненското сметище за битови отпадъци, което започва да съществува преди повече от 30 години в едно дере с площ от 2-3 дка...
ivan40
24 1
Река Дунав - екологични проблеми
5 стр.

Река Дунав - екологични проблеми

Водата е неразделна част от живота на човека. Тя удовлетворява екологичните, физиологичните, санитарно-хигиенните му нужди. През своя живот човек изпива около 75 тона вода. Според Световната Здравна Организация (WHO) 80% от заболяванияата, свързани...
dannyboy
14 0
Екологични проблеми на съвременна България
2 стр.

Екологични проблеми на съвременна България

Екологичните проблеми в България приемат застрашителни размери. Трудно е обаче да се предложат конкретни реформи, тъй като централизираната икономика от миналото е изострила въпросите, свързани с околната среда.
dannyboy
134 3
Основни екологични проблеми свързани с отпадъците на област Монтана
11 стр.

Основни екологични проблеми свързани с отпадъците на област Монтана

Отпадъците са един от основните проблеми на съвременната високо технологична цивилизация. С бурното развитие на модерното консуматорско общество, количеството отпадъци нараства лавинообразно и проблемът за тяхното обезвреждане става...
emoto_92
8 0
Река Дунав - екологични проблеми
5 стр.

Река Дунав - екологични проблеми

Водата е неразделна част от живота на човека. Тя удовлетворява екологичните, физиологичните, санитарно-хигиенните му нужди. През своя живот човек изпива около 75 тона вода. Според Световната Здравна Организация (WHO) 80% от заболяванияата, свързани...
ndoe
17 1
Екологични проблеми свързани с УОЗ в България
20 стр.

Екологични проблеми свързани с УОЗ в България

Устойчивите органични замърсители, или накратко наричани УОЗ са група отровни и много устойчиви органични вещества. Към тях спадат някои пестициди и промишлени химични вещества, а също и изключително опасните диоксини и фурани, които са странични...
dannyboy
6 0