ДемографскиикономическииекологичнипроблемивСевероизточенприморскирайон
16 стр.

Демографски , икономически и екологични проблеми в Североизточен приморски район

Североизточният приморски регион е с широк излаз към Черно море. Той обединява областите с центрове Варна, Добрич и Шумен. крайбрежието и гр. Варна са притегателни зони за населението от вътрешността на региона. инфраструктурата...
gecata_maina
48 1
Екологични проблеми свързани със сметището на гр Варна
12 стр.

Екологични проблеми, свързани със сметището на гр. Варна

Въглен е село в Североизточна България. То се намира в община Аксаково, Област Варна. В близост до селото е и варненското сметище за битови отпадъци, което започва да съществува преди повече от 30 години в едно дере с площ от 2-3 дка...
ivan40
24 1
Екологични проблеми на Бургаските езера
19 стр.

Екологични проблеми на Бургаските езера

Най-сериозният световен проблем, който стои за разрешаване от човечеството през XXI век, е екологичният. В резултат от действията на човека в обкръжаващата го околна среда (почва, вода, въздух, растителни и животински видове) настъпват дълбоки...
ivan40
0 0
Екологични проблеми на община Шумен
15 стр.

Екологични проблеми на община Шумен

Същевременно развитието на шумен като индустриален и транспортен център е свързано с влошаване на състоянието на околната среда и негативно отражение върху здравословното състояние на населението....
ndoe
40 3