Енергетика и радиоекология Влияние на ядрената енергетика върху екологичното равновесие
9 стр.

Енергетика и радиоекология. Влияние на ядрената енергетика върху екологичното равновесие

Производството и потреблението на енергия винаги е било свързано с различни екологични проблеми,като радиоекологичните не са водещи,но са с нарастваща степен на обществена значимост...
silviQ
7 2
Екологични проблеми на биосферата Влияние на човека върху нея
3 стр.

Екологични проблеми на биосферата. Влияние на човека върху нея.

Обедняването на екологичното разнообразие е глобален екологичен проблем, който се засилва от останалите екологични глобални проблеми като: обезлесяването, замърсяването, изтощаването на природните ресурси, нарушаването на енергичното равновесие...
dannyboy
45 1
Основни екологични проблеми свързани с отпадъците на област Монтана
11 стр.

Основни екологични проблеми свързани с отпадъците на област Монтана

Отпадъците са един от основните проблеми на съвременната високо технологична цивилизация. С бурното развитие на модерното консуматорско общество, количеството отпадъци нараства лавинообразно и проблемът за тяхното обезвреждане става...
emoto_92
8 0
Екологични проблеми на община Раднево
21 стр.

Екологични проблеми на община Раднево

Община Раднево се подрежда на едно от първите места между общините в страната по равнище на социално-икономическото развитие, измерено с показателя брутен вътрешен продукт на човек от населението...
admin
6 0