Стопанисване на дъбови гори
2 стр.

Стопанисване на дъбови гори

1.Биологични особености и екологични изисквания на дъбовете 2.Възобновителни сечи в дъбовите гори – постепенно-котловинна и голи сечи.3.Семенно производство на горски фиданки. Отгледни грижи след посев.4.Кубиране 5.Организация на производстения процес.
Simonsita
18 0
Биоиндикация същност видове Биоиндикаторни организми Биомониторинг
1 стр.

Биоиндикация – същност, видове. Биоиндикаторни организми. Биомониторинг

Екологичните особености на биосистемите и съвкупността им от приспособления към отделни екологични фактори или към групата като цяло се използва за оценка на особеностите на групата - биоиндикация...
nezabravima
31 0