Екологични проблеми на съвременна България
2 стр.

Екологични проблеми на съвременна България

Екологичните проблеми в България приемат застрашителни размери. Трудно е обаче да се предложат конкретни реформи, тъй като централизираната икономика от миналото е изострила въпросите, свързани с околната среда.
dannyboy
134 3