Екологични проблеми на община Раднево
21 стр.

Екологични проблеми на община Раднево

Община Раднево се подрежда на едно от първите места между общините в страната по равнище на социално-икономическото развитие, измерено с показателя брутен вътрешен продукт на човек от населението...
admin
6 0
Глобалният екологичен проблем
12 стр.

Глобалният екологичен проблем

Все по - често започва да се говори, за безбройните екологични проблеми на Земята. Светът се е запътил с бързи крачи към „екологична кредитна криза”, която може да се окаже много по-страшна от разразилата се финансова криза....
admin
4 0
Екологични проблеми причинени от ТЕЦ Марица Изток 2 Стара Загора
10 стр.

Екологични проблеми, причинени от ТЕЦ "Марица Изток 2" – Стара Загора

Замръсяването представлява внасянето в дадена среда на нови, нехарактерни за нея вещества или превишаването нивото на нормалната им средногодишна концентрация...
mOn
12 0
Екологични проблеми на възобновяемите енергийни източници
16 стр.

Екологични проблеми на възобновяемите енергийни източници

Възобновяеми енергийни източници са слънчевата, вятърната, водната, геотермалната енергия и тази които се получава от растителна и животинска биомаса. Производството на енергия от възобновяеми източници се подкрепя...
dannyboy
41 1
Екологични проблеми на Бургаските езера
19 стр.

Екологични проблеми на Бургаските езера

Най-сериозният световен проблем, който стои за разрешаване от човечеството през XXI век, е екологичният. В резултат от действията на човека в обкръжаващата го околна среда (почва, вода, въздух, растителни и животински видове) настъпват дълбоки...
ivan40
0 0