Глобалният екологичен проблем
12 стр.

Глобалният екологичен проблем

Все по - често започва да се говори, за безбройните екологични проблеми на Земята. Светът се е запътил с бързи крачи към „екологична кредитна криза”, която може да се окаже много по-страшна от разразилата се финансова криза....
admin
4 0
Устойчиво развитие и екологични процеси
16 стр.

Устойчиво развитие и екологични процеси

Всички говорят за устойчиво развитие-широко употребявано словосъчетание, бързо превърнато в лозунг, магическо заклинание в шперц, за който се смята че отклюва вратите към всички настоящи и бъдещи мистерии и проблеми...
ivan40
1 0
Всичко за биоетиката
23 стр.

Всичко за биоетиката

Биоетиката - безкрайна отговорност към всичко живо; ефтаназията; аборт; екологични проблеми; професионална и приложна етика; идеи и правила на биоетиката; хипократова клетва; Значението на правната норма в медицината...
silviQ
7 0
Екологични проблеми на резерват Камчия
11 стр.

Екологични проблеми на резерват Камчия

Един от най-сериозните световни проблеми за човечеството днес е екологичният - той е следствие от взаимодействието между обществото и природата; той е израз на противоречивия характер на това взаимодействие, обект на научен анализ...
aronn
34 3
Екологични проблеми на водните екосистеми
6 стр.

Екологични проблеми на водните екосистеми

Екологичните проблеми на водоемите са разнообразни и специфични. Те могат да бъдат предизвикани от естествени факюри, но антропогенното въздействие предизвиква проблеми, представляващи реална заплаха за биологичното им разнообразие и ресурси...
gecata_maina
2 0
Екологични проблеми в област Стара Загора
11 стр.

Екологични проблеми в област Стара Загора

Стара Загора е шестият по големина град в България и е един от основните икономически центрове. Градът е с население 161 927 жители по постоянен адрес, като образува по данни на НСИ 5-тият по-големина агломерационен ареал в България...
dannyboy
15 0