Анализ на дълготрайните активи на предприятието
26 стр.

Анализ на дълготрайните активи на предприятието

Дълготрайните активи са един от най-важните показатели за характеризиране на икономическата същност и състояние на ресурсите, а следователно и на стопанските и финансовите възможности на фирмата...
admin
11 0